Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek listája

Felnőttképzési Kiegészítő tevékenységek

(felnőttképzési szolgáltatások)

Előzetes tudásszint felmérés:

A választott képzésbe való bekapcsolódáshoz a bemeneti kompetenciák meglétének vizsgálatát , vagy a képzés bizonyos óráinak, moduljainak látogatása alóli felmentés, mivel a résztvevő már rendelkezik a képzés során elsajátítandó ismeretek, kompetenciák egy részével.

Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás:

A pályaorientációs egyéni tanácsadás során különböző önismereti kérdőívek kitöltésével a pályaválasztásukban, vagy önmagukban bizonytalan ügyfelek pályaismeretének, önismeretének bővítése, illetve a reális pályaválasztási döntésének segítése történik. A tanácsadás eredményeként a tanácskérő segítséget kap megvalósítható pályatervének kialakításához.
A pályakorrekciós tanácsadás egyéni segítséget nyújt azon ügyfelek részére, akik életpályájuk módosítását tervezik. A pályamódosítás oka lehet külső (munkaerő-piaci szempontból nem piacképes szakma), vagy belső (már nem nyújt kellő sikerélményt). A tanácsadás középpontjában a pályaelképzelések, a képzési lehetőségek, a tanulási képesség felmérése és a döntési készségek fejlesztése áll. A tanácsadás eredményeként a tanácskérő segítséget kap pályamódosítási döntésének meghozatalához. 

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás:

Szóbeli konzultáció keretében a szolgáltatás az érdeklődőtől felméri képzési igényeit, majd számára meghatározza azokat a képzési irányokat, illetve konkrét képzési formákat, vagy képzési programokat, amelyek elvégzése elősegítheti az érdeklődő karrier céljainak megvalósítását.

Elhelyezkedési tanácsadás:

Az álláskereső lehetőségeinek és igényeinek összehangolása történik meg. Az elhelyezkedéssel kapcsolatos nehézségek és buktatók ismertetésével a tanácsadó javaslatot tesz a képzésben résztvevő számára az álláskeresés, az önéletrajzírás és az interjúra felkészülés témaköröket érintve., az egyéni adottságokra tekintettel.

Álláskeresési technikák oktatása, átadása:
Egyéni álláskeresési tanácsadás:

A hatékony álláskeresési technikákat, a munkaerő-piaci viszonyokat, a munkáltatói szokásokat, az álláskeresés folyamatát, valamint az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikákat ismertetjük. Az álláskereső megismeri azokat a módszereket, amelyekkel a meg nem hirdetett állásokat feltárhatja, amelyekkel célszerű felvenni a kapcsolatot – álláskeresés céljából – ismerősökkel, munkáltatókkal.

Mentorálás:

Egy jó kapcsolat kialakítása a cél a képzésben résztvevő és a mentor között. Rendszeres találkozást jelent, ami a mentorált számára biztonságot ad. A képzési idő alatt támogatást nyújt a hatékony tanulás érdekében. Közösen megoldást keresnek a képzési időszak alatt a felmerülő problémák megoldására.

Egyéni munkatanácsadás:

A munkatanácsadás során a tanácsot kérő/álláskereső megerősítést kaphat elképzelésében, bizonytalanságát, kétségeit eloszlathatja, s a megszerzett tudása, készségei, munkatapasztalatai birtokában. A tanácsadáson kapott támogatás alapján igényeihez igazodó döntést hozhat további szakmai pályafutásával kapcsolatban, és az elhelyezkedésére irányuló tervet dolgozhat ki, illetve valósíthat meg.

Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportfoglalkozás:

A képzést befejezők számára kiscsoportos foglalkozás keretében – az azonos célcsoport és érdeklődési kör figyelembevételével – olyan segítő tevékenység nyújtása, amely során az új kompetenciák birtokában,  a munka világába történő újbóli beilleszkedést segítő tanácsadás történik.

Képzés hatékonyságának növelése:

A tevékenység célja, és feladata a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki.

Munkavállalás elősegítése:

A képzésben résztvevők felkészítést kapnak a munkaerő-piacra való kijutáshoz. Elemzésre kerül a munkaerő-piaci környezet, a foglalkozási jogviszonnyal kapcsolatos alapismeretek és kommunikációs gyakorlatok beépítésével felkészülés az esetleges állásinterjúra. A konkrét álláskeresés előmozdítása érdekében az önéletrajz és motivációs levél elemzése, elkészítése.

A Felnőttképzési Kiegészítő tevékenységek igénylése a képző ügyfélszolgálatán történik. 

 

Ügyfélszolgálat:

4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2.   Fsz. Iroda
Munkanapokon:        H-Cs: 7,30 - 16,00    P: 7,30 - 13,00