Képzési tájékoztató - Pedagógiai – és családsegítő munkatárs

Nyilvántartásba vételi szám:      E-000138/20145/A0005

Megnevezés:   Pedagógiai – és családsegítő munkatárs
OKJ száma: 54 140 02
Belépéshez szükséges végzettség: érettségi
Időtartam:                                                    1206 óra
726 óra elmélet – 480 óra gyakorlat
Elmélet-gyakorlat aránya: 60-40% 
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Az elméleti és gyakorlati képzés helyszíne:

Elmélet:
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság,
4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2.
4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.

Gyakorlati partnerrk és képzés helyszínek:
Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Igrice u. 6. 

Gyermekek Háza Óvoda
4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.

A képzés indításához szükséges minimum létszám: 20 fő

A képzés általános jellemzői:

A képzéssel megszerezhető képesítés:           Pedagógiai – és családsegítő munkatárs

FEOR száma FEOR megnevezése Résszakképesítéssel betölthető munkakör (ök)
3410 Oktatási asszisztens A szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai  foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. 
2312 Családsegítő Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel,  valamint a szociális és a jóléti intézményekkel, továbbá az érintett hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjával gondozási támogatási céllal.

A képzés moduljai:

Sorszám Modulszám Tantárgy/modul Elméleti óraszáma Gyakorlati óraszáma
1. 11464-12 Pedagógiai, pszichológiai feladatok 276 176
2. 11467-12 Oktatási tevékenység 198 176
3. 11468-12 Kapcsolat a családokkal 54 64
4. 11469-12 Családpedagógiai gondozás 72 64
5. 11498-12 Foglalkoztatás I. 72 -
6. 11499-12 Foglalkoztatás II. 24 -
7. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 24 -
    Környezeti, fenntarthatósági ismeretek 6 -
A képzés óraszáma   726 480
Összesen:       1206

Vizsgára bocsátás feltételei: Modulzáró vizsga eredményes letétele

A képzéssel kapcsolatos további Részletes információért keresse intézményünket elérhetőségeinken.