Sajtóközlemény záró rendezvény

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0049
„Együtt a közös cél eléréséért és fenntartásáért!” –
közösségi összefogással megvalósuló képzések és foglalkoztatás

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 2014. július 14-én tartotta zárórendezvényét az „Együtt a közös cél eléréséért és fenntartásáért” – közösségi összefogással megvalósuló képzések és foglalkoztatás” című projekt keretében. 2013. február 15-én indította a TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0049 azonosítószámú programját. A projekt a 2013. március 08-án megkötött támogatási szerződés alapján, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 74.985.354 Ft-ból.

A projekt célja a célcsoport felkészítése, alkalmazkodó képességük fejlesztése és átmeneti foglalkoztatása annak érdekében, hogy később tartósan is foglalkoztathatóak legyenek. A Nyíregyházán élő munkanélküliek humánerőforrás fejlesztése a közösségi feladatok elvégzése mentén valósult meg. A programba 30 főt vontunk be, akikből a piacképes szakma megszerzése után 18 fő 6 hó támogatott foglalkoztatásban, majd 6 hó nem támogatott továbbfoglalkoztatásban vesznek részt. A továbbfoglalkoztatás 2014. július 15-én kezdődik.

A program célkitűzései:
- Foglalkoztatottsági és életminőségbeli növekedés a társadalomból kirekesztettek számára
- A hátrányos helyzetű régióban, a képzettségi szint és a foglalkoztatás növelése.
- A helyi társadalomban a női és férfi esélyegyenlőség megvalósítása
- A helyi diszkrimináció csökkentése
- A résztvevők munkaerő-piaci esélyeinek javítása, elhelyezkedés elősegítése a nyílt-munkaerő- piacon.
- Piacképes szakma megszerzése mellett egy olyan akkreditált képzési program elsajátítása, amely hosszútávon alkalmazható a foglalkoztató szervezet tevékenységéhez illeszkedően. Egy ember több munkakörben és munkatevékenységben alkalmazhatóvá tesz.
- Egyénre szabott, személyes segítségnyújtás és csoportos fejlesztés

A projekt során törekedtünk a célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek növelésére oly módon, hogy személyes képességeiket fejlesztettük, motivációjukat megerősítettük. A programban megpróbáltuk elérni, hogy a programba bevont személyek önállósága, személyes kompetenciája oly mértékben megerősödjön, hogy ne csupán addig maradjanak aktív tagjai a munkaerő-piacnak, amíg valamely segítő program gondoskodik róluk. A fokozatosan csökkenő mértékű segítségnyújtás mellett egyre nagyobb szerepet kapott saját személyes erőforrásuk. A program során el értük, hogy növekedjen a résztvevők munkavállalói készsége, kapcsolati hálójuk erősödjön a munkaerő-piaci integráció elősegítése érdekében.

Kapcsolt dokumentum: