TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0049

„Együtt a közös cél eléréséért és fenntartásáért!” – közösségi összefogással megvalósuló képzések és foglalkoztatás

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 2013. február 15-én indította a TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0049 azonosítószámú „Együtt a közös cél eléréséért és fenntartásáért” – közösségi összefogással megvalósuló képzések és foglalkoztatás” című projekt keretében. A projekt a 2013. március 08-án megkötött támogatási szerződés alapján, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 74.985.354 Ft-ból.

A projekt célja a célcsoport felkészítése, alkalmazkodó képességük fejlesztése és átmeneti foglalkoztatása annak érdekében, hogy később tartósan is foglalkoztathatóak legyenek. A Nyíregyházán élő munkanélküliek humánerőforrás fejlesztése a közösségi feladatok elvégzése mentén valósult meg. A programba 30 főt vontunk be, akikből a piacképes szakma megszerzése után 18 fő 6 hó támogatott foglalkoztatásban, majd 6 hó nem támogatott továbbfoglalkoztatásban vettek részt.

A program közvetlen célcsoportja: A projektbe bevont célcsoporttagok hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli, legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező emberek. A fenti célcsoportot konkretizálva a kiválasztás után roma származású, nők és férfiak, pályakezdők valamint 50 év feletti aktív korú emberek egyaránt megtalálhatóak voltak a célcsoport tagjai között. Programunkat életvitelükhöz és szocializációjukhoz igazítottuk.

Közvetett célcsoport: Hátrányos helyzetű emberek családtagjai és közvetlen szociális környezete.

A projekt 3 fő részből állt: OKJ-s képzések - tréningek, támogatott foglalkoztatás, nem támogatott foglalkoztatás

Képzések

Mivel 30 fő bevonását terveztük, ezért szükséges volt a tréningeknél, képzéseknél csoportbontást alkalmazni. Így két 15 fős csoport alakult ki, akik ugyanazokon a tréningeken vettek részt, de különböző OKJ-s, akkreditált képzéseken.

1. csoport – 15 fő

 • OKJ-s bionövény-termesztő képzés 400 óra

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek a természet technológia, hulladékgazdálkodás és természetvédelmi feladatokat ellátni, vagyis a talaj előkészítést, vetést, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat, talajjavítást, növényápolást. Alkalmazza a hatályos környezetvédelmi előírásokat. A nemzetközi előírásoknak megfelelően biotermék előállítása.

 • Közterület fenntartó és karbantartó betanító akkreditált képzés 400 óra

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek egy munkahelyen több munkakör betöltésére. Parkgondozó feladatok ellátása, úttisztítási feladatok ellátása, egyéb közterületek tisztítása, műemlékek tisztítása, játszóterek felújítása.

A képzés elvégzése után a hallgatók egy részét bionövény-termesztő illetve közterület fenntartó munkakörben foglalkoztatta és foglalkoztatja a NYÍRVV Nonprofit Kft.

2. csoport – 15 fő

 • OKJ-s erdőművelő képzés 800 óra

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek nagyobb erdőterületeken erdősítési-fásítási munkálatokat elvégezni illetve képesek lesznek az erdőnek a jóléti és természetvédelmi célú hasznosítására.

A képzés elvégzése után a hallgatók egy részét erdőművelő munkakörben foglalkoztatta és foglalkoztatja a NYÍRVV Nonprofit Kft.

Mindkét csoport az alábbi tréningekben és szolgáltatásokban részesült:

 • Tanulástechnikai tréning
 • Felzárkóztató képzés
 • Motivációs tréning
 • Önismereti tréning
 • Személyiségfejlesztő tréning
 • Álláskeresési technikák
 • Munkaerő-piaci tréning
 • Konfliktuskezelési tréning
 • Egyéni álláskeresési tanácsadás
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Tutorálás

A projekt céljainak meghatározása

Hosszú távú cél:

- Foglalkoztatottsági és életminőségbeli növekedés a társadalomból kirekesztettek számára

- A hátrányos helyzetű régióban, a képzettségi szint és a foglalkoztatás növelése.

- A helyi társadalomban a női és férfi esélyegyenlőség megvalósítása

- A helyi diszkrimináció csökkentése

Rövid, közvetlen cél:

-  A résztvevők munkaerő-piaci esélyeinek javítása, elhelyezkedés elősegítése a nyílt-munkaerő- piacon.

- Munkáltatók, munkatársak és a szervezet szemléletformálása munkáltatói tréninggel

- Piacképes szakma megszerzése mellett egy olyan akkreditált képzési program elsajátítása, amely hosszútávon alkalmazható a foglalkoztató szervezet tevékenységéhez illeszkedően. Egy ember több munkakörben és munkatevékenységben alkalmazhatóvá tesz.

- Egyénre szabott, személyes segítségnyújtás és csoportos fejlesztés

A projekt során törekedtünk a célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek növelésére oly módon, hogy személyes képességeiket fejlesztettük, motivációjukat megerősítettük. A programban megpróbáltuk elérni, hogy a programba bevont személyek önállósága, személyes kompetenciája oly mértékben megerősödjön, hogy ne csupán addig maradjanak aktív tagjai a munkaerő-piacnak, amíg valamely segítő program gondoskodik róluk. A fokozatosan csökkenő mértékű segítségnyújtás mellett egyre nagyobb szerepet kapott saját személyes erőforrásuk. A program során el értük, hogy növekedjen a résztvevők munkavállalói készsége, kapcsolati hálójuk erősödjön a munkaerő-piaci integráció elősegítése érdekében.

Elért eredmények: projektbe bevontak száma 30 fő. 18 fő foglalkozatásban helyezve, 12 hónap időtartamban, melyből 6 hónap támogatott foglalkoztatás, 6 hónap továbbfoglalkoztatás.  A 18 főből 12 fő 8 órás munkaidőben, 6 fő pedig 6 órás részmunkaidőben lett foglalkoztatva. 29 fő piacképes szakmai végzettséghez jutott.

A képzés és a foglalkozatás időtartama alatt folyamatos mentori tevékenység segítette a programban való benntartást.