Egyéni álláskeresési tanácsadás

Célja

A munkát keresők rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, a munkaerőpiacra történő bejutásuk felgyorsuljon, megelőzve ezzel a hosszú távú munkanélküliségüket.
További célja, hogy az ügyfelet felkészítse a számára megfelelő célállás megtalálására, elérésére, és az ehhez szükséges álláskeresési technikákat elsajátítassa. Az egyéni álláskeresési tanácsadás során konkrétan az alábbi készségek, képességek elsajátítása a cél: az ügyfél legyen tisztában azzal, hogy az elképzelt célállás hogyan van pozícionálva a munkaerőpiacon, ismerje a foglalkoztatást támogató eszközöket, lehetőségeket, az álláskeresés tapasztalatai alapján legyen képes mérlegelni az alternatív és/vagy atipikus munkavégzési formák lehetőségét, esélyeit (pl.: a távmunkát, a részmunkaidős foglalkoztatást, az önfoglalkoztatást), tudjon önéletrajzot írni és motivációs levelet készíteni, tudjon álláspályázatot összeállítani, legyen tájékozott az álláskeresési technikákban, és legyen képes kialakítani saját preferenciáit, legyen felkészülve az állásinterjúra.

Időtartam

Minimum 3 alkalom, maximum 6 alkalom - 60 perc /alkalom

Tervezett kezdési időpont

Igény szerint

 A tanácsadás helyszíne

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság,
4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2.

Jelentkezni lehet: Első
Nyírségi Fejlesztési Társaság

4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.

Mitróné Lisovszki Tímea

42/402-115

timea.mitrone@enyft.hu