Hírek

2010. április 01-én indította a TÁMOP-2.4.3/A-09/1-2009-0001 azonosítószámú „Szektorok összefogása a hátrányos helyzetű emberekért – atipikus modellkísérlet Nyíregyházán” című programját konzorciumi partnerségben a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-vel. A projekt a 2010. március 30-án megkötött támogatási szerződés alapján az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 86.242.720 Ft-ból.

Projektünk egy olyan innovatív elemeket tartalmazó kétpólusú program, mely a hátrányos helyzetű munkavállalók atipikus foglalkoztatását segíti elő, egyéni fejlesztés és képzés által. A képzési és fejlesztési elemek meghatározásakor beépítésre kerültek mind a célcsoport mind a foglalkoztatást megvalósító vállalkozás igényei. A program által 40 fő lehetőséget kap a tartós társadalmi beilleszkedésre, és szerez olyan képességeket, amely a hosszú távú fenntarthatóságot biztosítja.

A program célkitűzései:
Hosszú távú cél:
- Foglalkoztatottsági és életminőségbeli növekedés a társadalomból kirekesztettek számára
- A hátrányos helyzetű régióban, a képzettségi szint és a foglalkoztatás növelése.
- A helyi társadalomban a női és férfi esélyegyenlőség megvalósítása
- A helyi diszkrimináció csökkentése
Rövid, közvetlen cél:
- A résztvevők munkaerő-piaci esélyeinek javítása, elhelyezkedés elősegítése a nyílt-munkaerő- piacon.
- Munkáltatók, munkatársak és a szervezet szemléletformálása tolerancia erősítéssel
- Piacképes szakma megszerzése mellett egy olyan komplex képzési program elsajátítása, amely hosszútávon alkalmazható a foglalkoztató szervezet tevékenységéhez illeszkedően. Egy ember több munkakörben és munkatevékenységben alkalmazhatóvá tesz.
- Egyénre szabott, személyes segítségnyújtás és csoportos fejlesztés
A projekt során törekszünk a célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek növelésére oly módon, hogy személyes képességeiket fejlesztjük, motivációjukat megerősítjük. A programban megpróbáljuk elérni, hogy a programba bevont személyek önállósága, személyes kompetenciája oly mértékben megerősödjön, hogy ne csupán addig maradjanak aktív tagjai a munkaerő-piacnak, amíg valamely segítő program gondoskodik róluk. A fokozatosan csökkenő mértékű segítségnyújtás mellett egyre nagyobb szerepet kapjon saját személyes erőforrásuk. A program során el szeretnénk érni, hogy növekedjen a résztvevők munkavállalói készsége, kapcsolati hálójuk erősödjön a munkaerő-piaci integráció elősegítése érdekében.

A programba 40 fő alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű, tartós munkanélkülit vontunk be, akik részére álláskeresési technikákat, személyiségfejlesztő és önismereti, munkaerő-piaci és motivációs tréninget szervezünk. A projekt keretében a következő képzések indulnak: Könnyűgépkezelő, Takarító valamint Közterületi fenntartó- és karbantartó betanító akkreditált képzés.

A sikeresen levizsgázottak közül 20 fő részére munkát biztosítunk 12 hónapig a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-nél, amely a program lezárása után +3 hónapig továbbfoglalkozatást vállal.