Hírek

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 2010. április 01-én indította a „Szektorok összefogása a hátrányos helyzetű emberekért – atipikus modellkísérlet Nyíregyházán” című, TÁMOP-2.4.3/A-09/1-2009-0001 azonosítószámú programját konzorciumi partnerségben a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-vel. A projekt a 2010. március 30-án megkötött támogatási szerződés alapján, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 86.242.720 Ft-ból.

A programba 40 fő alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű, tartós munkanélkülit vontunk be, akik részére álláskeresési technikákat, személyiségfejlesztő és önismereti, munkaerő-piaci és motivációs tréninget szervezünk. A projekt keretében a következő képzések indulnak: Könnyűgépkezelő, Takarító valamint Közterületi fenntartó- és karbantartó betanító akkreditált képzés. 2010 decemberében 8 fő sikeres könnyűgépkezelő vizsgát tett. A takarító vizsgán 12 fő sikeresen levizsgázott, illetve a közterület fenntartó- és karbantartó vizsgán mind a 17 fő sikeresen teljesített. 3 fő a programból lemorzsolódott.

20 fő 2011. március 01-én munkába állt a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-nél.

A 17 fő foglalkoztatásba nem került tréningen résztvevő hallgató közül kiválasztásra került 4 fő, akiknek a támogatott 6 hónapos foglalkoztatás 2011. októberében véget ért, és 2011. november 01-én elkezdődött a nem támogatott 1,5 hónapos továbbfoglalkoztatás a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-nél.