Sajtóközlemény

„Tegyünk az Érkertért” – civilekkel a lakóközösségért

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 2013. november 15-én indította a „Tegyünk az Érkertért” – civilekkel a lakóközösségért elnevezésű programját. A projekt a megkötött támogatási szerződés alapján, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 29.650.000 Ft-ból.

A projekt célja a közösségfejlesztés az Érkerti lakótelepen élők körében:

1.) A közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi tervezés módszerével.

2.) A lakótelepen élők információhoz, közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítése, a közösségi tervezés és közösségfejlesztés módszereivel, Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda létrehozásával.

3.) A lakosság életvitelének és aktív szabadidő eltöltésének elősegítése: hiánypótló, a lakóközösség számára fontos, életvitelt és aktív szabadidő eltöltést elősegítő közösségi programok és szolgáltatások megszervezése és megvalósítása.

4.) Közösségi együttműködést, társadalmi kohéziót elősegítő ismeretterjesztés a lakótelepen élők körében.

A projekt közvetlen céljai:

  • társadalmi integráció és kohézió erősítése,
  • lakóközösségi, szomszédsági együttműködés javítása,
  • partnerség építése,
  • lakóközösségben élők szabadidejének hasznos eltöltése,
  • a lakótelepen élők munkaerő-piaci esélyeinek javítása, elhelyezkedés elősegítése a nyílt-munkaerő- piacon tréningek segítségével,
  • környezettudatos szemléletformálás,
  • egyénre szabott, személyes segítségnyújtás és csoportos fejlesztés

A program során törekszünk az Érkerti lakótelep lakóközösségének munkaerő-piaci esélyeinek növelésére tréningek illetve életvezetési, pályaválasztási és pályamódosítási tanácsadás segítségével. A programjaink megvalósításával hozzájárulunk a szabadidő aktív eltöltéséhez illetve segítséget nyújtunk közösségek kialakulásához. Létrehozunk közösen a lakótelepen élőkkel egy közösségi teret és egy gyermek játszóteret, illetve fokozottan figyelünk a környezettudatos életmódra. Ennek jegyében környezetük megtisztítását hirdetjük.