Sajtóközlemény

Projektindító 2017.04.01.
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság

Sajtóközlemény         

EFOP-1.3.5-16-2016-00068 azonosítószámú Kéz a kézben – korosztályok közötti együttműködések erősítése című projekt

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 2017. április 01-én indította az EFOP-1.3.5-16-2016-00068 azonosítószámú Kéz a kézben – korosztályok közötti együttműködések erősítése című projektet. A programok három éven keresztül kerülnek megvalósításra.

A program céljai:

  • A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein,
  • A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése.

Részcélok:

  • A helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, célcsoport érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása
  • A formalizált és nem formalizált kisközösségek regionális hálózatának kiépítése, együttműködési lehetőségeinek megtalálása-
  • A közösségfejlesztés területén dolgozó szakemberek képzése, tapasztalatcseréjének biztosítása, kisközösség-mentor hálózat kialakítása

Program célcsoportja:

  • Közvetlen célcsoport: Nyíregyházán élő, hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.
  • Közvetett célcsoport: Nyíregyháza MJV egésze.