Záró rendezvény

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 2010. április 01-én indította a „Szektorok összefogása a hátrányos helyzetű emberekért – atipikus modellkísérlet Nyíregyházán” című, TÁMOP-2.4.3/A-09/1-2009-0001 azonosítószámú programját konzorciumi partnerségben a NYIRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel. A projekt a 2010. március 30-án megkötött támogatási szerződés alapján, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 86.242.720 Ft-ból.

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 2012. március 26-án tartja záró rendezvényét, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

A programba 40 fő alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű, tartós munkanélkülit vontunk be, akik részére álláskeresési technikákat, személyiségfejlesztő és önismereti, munkaerő-piaci és motivációs tréninget szervezünk. A projekt keretében a következő képzések indulnak: Könnyűgépkezelő, Takarító valamint Közterületi fenntartó- és karbantartó betanító akkreditált képzés.

A sikeres vizsgázók közül 20 főt választottunk ki, akik 2011. március 01-én munkába álltak a NYIRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-nél. A foglalkoztatás 15 hónapig tart, 6 órában vannak foglalkoztatva bruttó 80.000 Ft-ért.

A foglalkoztatásba nem került 17 fő részére biztosítottunk még 2 hónapig kétféle tréninget: beilleszkedési tréninget illetve konfliktuskezelési tréninget. Ezalatt az idő alatt a tréningen résztvevő hallgatók továbbra is kapták az 55.000 Ft megélhetési támogatást. A tréning befejeztével kiválasztásra került 4 fő a 17 főből, akik 2011. május 01-től 7,5 hónapig foglalkoztatásba kerültek a NYIRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-nél azonos fizetési feltételekkel, mint a márciusban munkába állt 20 fő.

A projekt során törekedtünk a célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek növelésére oly módon, hogy személyes képességeiket fejlesztettük, motivációjukat megerősítettük. A programban megpróbáltuk elérni, hogy a programba bevont személyek önállósága, személyes kompetenciája oly mértékben megerősödjön, hogy ne csupán addig maradjanak aktív tagjai a munkaerő-piacnak, amíg valamely segítő program gondoskodik róluk.